Kam skirta Šeimos kortelė?

Šeimos kortelėmis galės naudotis gausios ir prižiūrinčios vaiką su negalia šeimos. Plačiau ↱

Kas yra šeimos, prižiūrinčios vaiką su negalia?

Neįgalųjį slauganti ar prižiūrinti šeima – tokia šeima, kurioje vienas iš tėvų yra paskirtas neveiksnaus asmens globėju, prižiūrimas ar slaugomas neįgalus nepilnametis ar 55 proc. ir mažesnį darbingumą turintis suaugęs vaikas. Vaikas gali būti pilnametis, bet jis turi gyventi su tėvais.

Reikalavimai ir dokumentai

Norint gauti šeimos kortelę, dėl asmens duomenų apsaugos reikės atlikti tik kelis veiksmus, prašysime www.spis.lt įvesti arba patikslinti savo elektroninį paštą ir uždėti keletą varnelių.

Šeimos kortelė bus gaminama pagal Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) nurodytus duomenis ir išsiųsta į faktinę ar deklaruotą gyvenamąją vietą. Prioritetas bus teikiamas faktinei gyvenamajai vietai. Tačiau dar prieš tai šeimos gaus elektroninius laiškus, kuriais bus prašomos išreikšti sutikimą gauti Šeimos kortelę. Neišsakius tokio sutikimo Šeimos kortelė negalės būti gaminama ir atsiunčiama dėl sustiprintos asmens duomenų apsaugos.

Jeigu šeimos duomenų nėra SPIS sistemoje (taip gali nutikti, jei šeima nepildė ar prašymo vaiko pinigams ar neturi teisės juos gauti kai vaikas vyresnis nei 21 m.), joje verta užsiregistruoti ir prašymą teikti nustatyta tvarka internetu www.spis.lt. Vaizdo instrukciją, kaip prisijungti prie SPIS, galima peržiūrėti čia.

Jei registruotis sistemoje nenorima, tuomet šeima kortelę galima gauti užpildžiusi prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui (SPPD). Jį galima siųsti paštu arba pateikti atvykus į SPPD. Prašymo forma yra patvirtinta Šeimos kortelės tvarkos apraše, o pridedamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos.

Atkreipiame dėmesį, kad SPIS tvarkomi asmens duomenys, pateikti įprastinės ir elektroninės formos prašyme kortelei gauti ir prie jo pridėtų dokumentų ar nustatymo elektroninėje erdvėje, taip pat registrų ir informacinių sistemų duomenys tapatybei bei teisei gauti kortelę nustatyti . Išsamus tvarkomų duomenų sąrašas pateikiamas SPIS Privatumo politikos 4 punkte.

Prie prašymo pridedamų dokumentų apie asmens duomenis patvirtintos kopijos, kurių nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose (pagal poreikį):
* pareiškėjo tapatybės dokumento kopija
* „Šeimos (bendrai gyvenančių asmenų) duomenų socialinei paramai gauti SP-1 forma” (gali būti pildoma SPIS sistemoje), patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo” (peržiūrėti įsakymą)
* Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą neįgalumo pažymą ar kitus dokumentus, patvirtinančius vaiko neįgalumą.
* Slaugomo asmens Specialiųjų poreikių nustatymo pažyma iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT)
* Teismo sprendimas dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo
* Teismo sprendimas dėl pilnamečio asmens (globojamo vaiko) pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje bei globėjo ar rūpintojo paskyrimo, dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo
* Pažyma apie šeimos narių deklaruotą gyvenamą vietą (kai vaikas yra pilnametis ir gyvena su tėvais).

Comments are closed.

Close Search Window