Tapkite Šeimos kortelės partneriu ir teikite nuolaidas!

Tapkite Šeimos kortelės partneriu teikdami ilgalaikes (nuo 6 mėn. trukmės) ar nacionalinės reikšmės nuolaidas šeimos kortelės turėtojams. Nuolaidos ir / ar lengvatos pateikiamos užpildant prašymo formą ir pasirašant rašytinę bendradarbiavimo sutartį. Pareiškėjui suteikiamas kortelės partnerio statusas, o informacija apie teikiamas nuolaidas ir / ar lengvatas talpinamos “Rasti nuolaidas” skiltyje bei interaktyviame Šeimos kortelės žemėlapyje svetainėje bei virtualioje Šeimos kortelėje.

Kaip tai veikia?

Kortelės partneriui, sudariusiam rašytinę bendradarbiavimo sutartį, numatomas įsipareigojimas teikti sutartyje nurodytas nuolaidas visą sutartyje nurodytą laikotarpį, suteikiama teisė naudoti kortelės ženklą, apie jį skelbiama informacija visomis kortelės viešinimo priemonėmis, įskaitant kortelės stendus, svetainės partnerių skiltį, lipdukus, banerius, įtraukimą į kortelės žemėlapį.

Pasirinkęs kortelės partnerio nuolaidų teikimo lygį, viešasis ar privatus juridinis asmuo turi pateikti prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui, užpildydamas prašymo formą kortelės interneto svetainėje po kurio prasideda derybos dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo.

Kaip dalyvauti?

Forma
1. Prašymo pateikimas

Užpildoma ir pateikiama elektroninė prašymo forma, kurioje nurodoma reikiama informacija.

Vertinimas
2. Prašymo vertinimas

Užpildytą ir pateiktą elektroninę prašymo formą, vertina administratorius (SPPD).

Diskusija
3. Sutarties sąlygų derinimas

Patvirtinus prašymą, su pareiškėju susisiekia administratorius (SPPD). Pradedamas preliminarių bendradarbiavimo sutaries sąlygų derinimo etapas, kur derybų objektu gali būti bet kuri sutarties nuostata (ne tik terminai).

Sutartis
4. Sutarties pasirašymas

Suderinus sutarties sąlygas su pareiškėju, pasirašoma bendradarbiavimo sutartis.

Pavyko
5. Kortelės partnerio statusas

Pasirašius bendradarbiavimo sutartį, pareiškėjui suteikiamas Kortelės partnerio statusas, o jo teikiama nuolaida (-os) ir/ar lengvata (-os) patalpinama interneto svetainės skiltyje "Rasti nuolaidas".

Prašymo forma

Pateikite prašymą tapti Šeimos kortelės partneriu.

Į klausimus kaip tapti partneriu ar derybų dėl nuolaidų klausimais kreiptis telefono numeriu: +370 658 86283, arba el. paštu: [email protected]

SVARBU: Kortelės partneriui, pasirašius sutartį su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu, išduodamas šeimos kortelės ženklas, kuris naudojamas nuolaidos teikimo vietoje nuolaidos teikimo laikotarpiu. Pasibaigus kortelės partnerio nuolaidos teikimo terminui ir jo nepratęsus, kortelės partneris praranda teisę naudoti kortelės ženklą.

Comments are closed.

Close Search Window