Kam skirta Šeimos kortelė?

Šeimos kortelėmis galės naudotis gausios ir neįgalius vaikus auginančios šeimos. Plačiau ↱

Kas yra gausi šeima?

Gausi šeima – tai tokia šeima, kurioje auga 3 ir daugiau vaikų, įvaikių ar globotinių iki 18 metų amžiaus. Į gausios šeimos gretas patenka ir pilnamečiai vaikai iki 24 metų, jei jie nedirba, neturi savo vaikų ir mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinėje mokykloje pagal formaliojo ugdymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą.

Gausios šeimos nariu pilnametis vaikas išlieka pabaigęs bendrojo ugdymo mokyklą iki tų metų rugsėjo, kai tradiciškai prasideda studijos universitetuose ar profesinėse mokyklose.

Gausioje šeimoje gali būti du tėvai ar vienas iš tėvų. Jei pora išsiskiria, gausios šeimos statusas lieka tam iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu lieka gyventi 3 ir daugiau vaikų.

Jeigu išsiskyręs asmuo su vaikais sukuria naują šeimą su asmeniu, kuris taip pat turi vaikų, vaikų skaičius šeimoje yra vertinamas bendrai.

Reikalavimai ir dokumentai

Norint gauti šeimos kortelę, dėl asmens duomenų apsaugos reikės atlikti tik kelis veiksmus, prašysime www.spis.lt įvesti arba patikslinti savo elektroninį paštą ir uždėti keletą varnelių.

Šeimos kortelė bus gaminama pagal Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) nurodytus duomenis ir išsiųsta į faktinę ar deklaruotą gyvenamąją vietą. Prioritetas bus teikiamas faktinei gyvenamajai vietai. Tačiau dar prieš tai šeimos gaus elektroninius laiškus, kuriais bus prašomos išreikšti sutikimą gauti Šeimos kortelę. Neišsakius tokio sutikimo Šeimos kortelė negalės būti gaminama ir atsiunčiama dėl sustiprintos asmens duomenų apsaugos.

Jeigu šeimos duomenų nėra SPIS sistemoje (taip gali nutikti, jei šeima nepildė prašymo išmokai vaikui ar kitais socialinei paslaugai gauti), joje verta užsiregistruoti ir prašymą teikti nustatyta tvarka internetu www.spis.lt. Vaizdo instrukciją, kaip prisijungti prie SPIS, galima peržiūrėti čia.

Šiuo metu laikinai per  SPIS elektroniniu būdu prašymus Šeimos kortelei gali pateikti tik tos gausios šeimos ar negalią turinčius vaikus auginančios šeimos, kurios gauna papildomas išmokas vaikams, auginant 3 ir daugiau vaikų iki 21 m.  arba išmoką neįgaliam vaikui. Išmokų negaunančios šeimos prašymą gali teikti raštu.

Jei registruotis sistemoje nenorima, tuomet šeima kortelę galima gauti užpildžiusi prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui (SPPD). Jį galima siųsti paštu arba pateikti atvykus į SPPD. Prašymo forma yra patvirtinta Šeimos kortelės tvarkos apraše, o pridedamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos.

Atkreipiame dėmesį, kad SPIS tvarkomi asmens duomenys, pateikti įprastinės ir elektroninės formos prašyme kortelei gauti ir prie jo pridėtų dokumentų ar nustatymo elektroninėje erdvėje, taip pat registrų ir informacinių sistemų duomenys tapatybei bei teisei gauti kortelę nustatyti . Išsamus tvarkomų duomenų sąrašas pateikiamas SPIS Privatumo politikos 4 punkte.

Prie prašymo pridedami dokumentai apie asmens duomenis, kurių nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose (pagal poreikį):
* Pareiškėjo tapatybės dokumento kopija
* Teismo sprendimas dėl vaiko(ų) gyvenamosios vietos nustatymo kai tėvai išsiskyrę
* Ugdymo įstaigos, vykdančios pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo bei aukštojo mokslo nuolatinės studijų formos programą pažyma kai vaikas pilnametis.

Comments are closed.

Close Search Window