Tapkite Šeimos kortelės draugu ir teikite nuolaidas!

Tapkite Šeimos kortelės draugu, teikdami tęstines (nuo 3 iki 6 mėn. trukmės) ar regioninės reikšmės nuolaidas šeimos kortelės turėtojams. Nuolaidos ir / ar lengvatos teikiamos užpildant prašymo formą ir pasirašant rašytinę bendradarbiavimo sutartį. Pareiškėjui suteikiamas kortelės draugo statusas, o teikiamos nuolaidos ir / ar lengvatos talpinamos “Rasti nuolaidas” skiltyje.

Kaip tai veikia?

Kortelės draugui sudariusiam rašytinę bendradarbiavimo sutartį su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu, suteikiama teisė nuolaidų teikimo metu naudoti kortelės ženklą, Socialinių paslaugų priežiūros departamento išduotus kortelės ženklo lipdukus ir įtraukiant jį į kortelės dalyvių sąrašą.

Pasirinkęs kortelės draugo nuolaidų teikimo lygį, viešasis ar privatus juridinis asmuo turi pateikti prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui, užpildydamas prašymo formą kortelės interneto svetainėje.

Kaip dalyvauti?

Forma
1. Prašymo pateikimas

Užpildoma ir pateikiama elektroninė prašymo forma, kurioje nurodoma reikalinga informacija apie įmonę, nuolaidą (-as) ir/ar legvatą (-as) bei jų galiojimo terminai.

Vertinimas
2. Prašymo vertinimas

Užpildytą ir pateiktą elektroninę prašymo formą, vertina administratorius (SPPD).

Pavyko
3. Prašymo patvirtinimas

Patvirtinus prašymą, su pareiškėju susisiekia administratorius (SPPD). Derinamos bendradarbiavimo sutaries sąlygos (suderinamas nuolaidų teikimo terminas).

Sutartis
4. Sutarties pasirašymas

Su pareiškėju pasirašoma bendradarbiavimo sutartis ir jam suteikiamas Kortelės draugo statusas, o jo pateikta nuolaida (-os) ir/ar lengvata (-os) patalpinama interneto svetainės skiltyje "Rasti nuolaidas".

Prašymo forma

Pateikite prašymą dėl tapimo Šeimos kortelės draugu.

SVARBU: Kortelės draugui, pasirašius sutartį su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu, išduodamas šeimos kortelės ženklas, kuris naudojamas nuolaidos teikimo vietoje nuolaidos teikimo laikotarpiu. Pasibaigus kortelės partnerio nuolaidos teikimo terminui ir jo nepratęsus, kortelės partneris praranda teisę naudoti kortelės ženklą.

Comments are closed.

Close Search Window