Tapkite Šeimos kortelės draugu ir teikite privilegijas!

Tapkite Šeimos kortelės draugu, teikdami tęstines (nuo 3 iki 6 mėn. trukmės) ar regioninės reikšmės privilegijas Šeimos kortelės turėtojams. Privilegijos siūlomos užpildant užklausos formą, o teikiamos pasirašius rašytinę bendradarbiavimo sutartį. Pareiškėjui suteikiamas Šeimos kortelės draugo statusas, o informacija apie teikiamas privilegijas talpinama „Kortelės draugai” skiltyje.

Kaip tai veikia?

Kortelės draugui, pagal pateiktą užklausą sudariusiam rašytinę bendradarbiavimo sutartį su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu, suteikiama teisė privilegijų teikimo metu naudoti kortelės ženklą ir įtraukiant jį į Šeimos kortelės draugų sąrašą.

Pasirinkęs Kortelės draugo privilegijų teikimo lygį, viešasis ar privatus juridinis asmuo turi pateikti užklausą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui, užpildydamas Užklausos formą kortelės interneto svetainėje.

Pageidaujantis tapti Kortelės draugu juridinis asmuo privalo pateikti Departamentui paraišką, užpildydamas šabloninę e-sutartį, kurioje įrašo savo rekvizitus, pageidaujamą sutarties galiojimo terminą (1-3 mėn.), prekės ar paslaugos tipą, privilegijos dydį. Pateikdamas paraišką (e-sutartį), pareiškėjas šiais veiksmais patvirtina savo įgalinimus veikti juridinio asmens vardu bei paraiškoje nurodytų duomenų tikruma ir tokiu būdu pateikta paraiška (e-sutartis) laikoma pareiškėjo patvirtinta bei galiojančia. Galiojančios paraiškos (e-sutarties) siuntėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu Departamentas išsiunčia atsakymą apie paraiškos (e-sutarties) patvirtinimą ir suteiktą teisę teikti nuolaidas Šeimos kortelių turėtojams (būti Kortelės draugu).

Kaip dalyvauti?

Forma
1. Užklausa pateikiama

Užpildoma ir pateikiama elektroninė užklausos forma, kurioje nurodoma reikalinga informacija apie įmonę, privilegiją (-as) bei galiojimo terminai.

Vertinimas
2. Užklausa vertinama

Užpildytą ir pateiktą elektroninę užklausos formą, vertina administratorius (SPPD).

Pavyko
3. Užklausa derinama

Patvirtinus užklausą, esant poreikiui, su pareiškėju susisiekia administratorius (SPPD) ir derinamos bendradarbiavimo sutaries sąlygos (suderinamas nuolaidų teikimo terminas).

Sutartis
4. Pasirašoma sutartis

Pasirašius bendradarbiavimo sutartį, pareiškėjui suteikiamas Kortelės draugo statusas ir skelbiama informacija.

Užklausos forma

Pateikite užklausą tapti Šeimos kortelės draugu.

SVARBU: Kortelės draugui, pasirašius sutartį su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu, išduodamas Šeimos kortelės ženklas, kuris naudojamas nuolaidos teikimo vietoje nuolaidos teikimo laikotarpiu. Pasibaigus Kortelės partnerio Privilegijos teikimo terminui ir jo nepratęsus, Kortelės partneris praranda teisę naudoti kortelės ženklą.

Comments are closed.

Close Search Window