Naujienos, Naujienos|

Įmonės, kurios dalyvauja Šeimos kortelės programoje, į ją įsitraukė pirmiausia dėl pačios programos paskirties, jos socialinių motyvų: galimybės prisidėti prie gausių (88%) ar negalią turinčius vaikus auginančių šeimų (68%) gerovės bei atsakingesnės visuomenės kūrimo (65%). Juridinius asmenis, kurie nedalyvauja Šeimos kortelės programoje, į ją įsitraukti taip pat paskatintų galimybė prisidėti prie šeimų, auginančių negalią turinčius vaikus (51%), ar gausių šeimų gerovės
(50%).

 

Viešinimo galimybės, kurias suteikia ši programa, nepriklausomai nuo įsitraukimo į ją paskatinamąjį poveikį dalyvavimui programoje turi 34% įmonių. Beveik absoliuti dauguma įmonių (96%), jau įsitraukusių į Šeimos kortelės programą, prisijungimo procesą vertina kaip nesudėtingą (vidutiniškai 9,0 balais iš 10). Dauguma juridinių asmenų į programą įsitraukia neterminuotam laikotarpiui, nes leidžia įmonės situacija / nauda ilgalaikėje perspektyvoje (23%), taupo kaštus sutarties pratęsimui bei įsitikinę, kad bet kada gali nutraukti bendradarbiavimo sutartį (23%).

Nedalyvaujančių Šeimos kortelės programoje įmonių vertinimas ženkliai skiriasi nuo į programą jau įsitraukusių įmonių. 61% potencialių programos partnerių – juridinių asmenų prisijungimo procesą nurodė kaip sudėtingą. Pastarąjį vidutiniškai vertino 5,0 balais iš 10 pagal sudėtingumo skalę. Panašiai vertino, t. y. mažiau palankiai, ir prisijungimo prie Šeimos kortelės programos būdų (Partnerio, Draugo ar Svečio) patrauklumą. Nepaisant to, tarp visų šių alternatyvų, palankiausiai
vertinamos Svečio ir Partnerio. Mažiausiai patraukliu laikomas Draugo statusas.

Tarp priežasčių, kodėl juridiniai asmenys galimai neįsitraukia į programą, ar kodėl būtų sudėtinga prisijungti, minima įmonės specializacija – per siaura, neatliepianti gausių šeimų ar negalią turinčius vaikus auginančių šeimų poreikių (37%). Antroje vietoje įvardinamos organizacinės priežastys: struktūriniai pokyčiai įmonėje ar finansinė padėtis esamu momentu (29%), 16% įmonių nurodo informacijos trūkumą ir pan. Aiškinantis įmonių nedalyvavimo Šeimos kortelės programoje priežastis, identifikuotas programos žinomumas. Mažiau nei trečdalis įmonių (31%) žino šią programą. Be to, didžioji pastarųjų dalis yra girdėję tik pavadinimą (19%) ir daugiau nieko nežino. 31% įmonių, žinančių Šeimos kortelės programą, yra girdėję ir
apie Šeimos kortelės internetinę svetainę, 19% – žino Šeimos kortelės Facebook paskyrą. Beveik absoliuti dauguma (97%) juridinių asmenų, kurie žino Šeimos kortelės programą, nėra bandę prie jos prisijungti.

Nepaisant dalyvavimo Šeimos kortelės programoje, juridiniams asmenims patraukliausiai atrodanti informacijos sklaidos galimybė – įmonės viešinimas Šeimos kortelės FB paskyroje. Toliau programoje dalyvaujantys juridiniai asmenys nurodo viešinimą Šeimos kortelės svetainėje ar įmonės įtraukimą į joje esančią paiešką bei viešinimą naujienų portaluose ar televizijoje. Panašiai ir programoje nedalyvaujančios įmonės – tarp patraukliausių viešinimo galimybių nurodo ir Šeimos
kortelės internetinę svetainę, televiziją ar naujienų portalus.

95% juridinių asmenų, dalyvaujančių Šeimos kortelės programoje, jų įmonės dalyvavimą vertina (vidutiniškai 9,4 iš 10 balų) kaip nesudėtingą procesą. Tokia pati dalis (94%) po bendradarbiavimo sutarties sudarymo nesusidūrė su jokiais sunkumais. Tarp motyvuojančių priežasčių tęsti dalyvavimą programoje juridiniai asmenys mini tas priežastis, dėl kurių ir prisijungė prie Šeimos kortelės programos – noras prisidėti prie gausių šeimų (86%) ar šeimų, auginančių negalią turinčius vaikus (73%) gerovės bei noras kurti atsakingą visuomenę (75%).

80% tyrime dalyvavusių įmonių peržiūri savo teikiamų privilegijų dydį, tiek ir pobūdį.

 

Comments are closed.

Close Search Window