Mobile app (virtual Family Card)

This is an Android and iOS app for your smartphone or tablet to use instead of a plastic Family Card or create a virtual Family Card.
Anyone who installs this gadget will be able to:
  • create and conveniently use a virtual Family Card;
  • have a personal or whole family Family card, if it is assigned to all family members;
  • find out all the news about discounts faster and more conveniently;
  • see the list of discounts and descriptions of goods and services;
  • find out who offers discounts wherever you are.
Adding a card will allow you to take advantage of the gadget:
  • see all information – activated card code, cardholder profile, family members who can use the card;
  • generate a QR code with which the discount will be applied;
  • see how many times the virtual Family Card has been used;
  • one-click access to the Family Card website and SPIS.

Mobile app Family card

This is an Android and iOS app for your smartphone or tablet to use instead of a plastic Family Card or create a virtual Family Card.

Additional information:*
*in Lithuanian language
⦁ KORTELĖS SUSIEJIMAS SU PROGRAMĖLE

⦁ Kaip pildyti prašymą SPIS

Prisijungti prie paskyros;

1. SPIS užpildyti prašymo gauti kortelę formą, pasirinkti „gauti antrą ir paskesnę“ ir pažymėti “Virtuali”;

2. pažymėti visus šeimos narius, kam norite sugeneruoti virtualią kortelę;

3. pateikti prašymą, palaukti kol susigeneruos kodai;

4. po 10-15 min atsidaryti Mano prašymų skiltį ir peržiūrėti patvirtintą prašymą –  prie kiekvieno nario dešiniame krašte matysite QR kodo ikonėlę – ją paspausti

Ekrane iššoks   QR kodas, kurį galėsite nuskanuoti ir prisijungimo raktas, kurį suvesite, jei skanuoti negalite ar nenorite. 

⦁ Kaip susieti kortelę su programėle

Užpildžius prašymą SPIS ir gavus kortelės numerį ir registracijos kodą, tam kad pradėti naudotis mobilia šeimos kortele reikia pridėti kortelę mobiliojoje aplikacijoje. Kortelės susiejimas vyksta atliekant šiuos veiksmus:
⦁ Įjungiama programėlė. Atveriamas pradinis programėlės langas, kuriame paspaudžiamas mygtukas „Pridėti kortelę“:

⦁ Atveriamas naudojimosi sąlygų langas, kuriame perskaitomos taisyklės ir pažymima, kad su jomis sutinkama. Spaudžiamas mygtukas „Toliau“;
⦁ Atveriamas kortelės pridėjimo langas. Į langelį „kodas“ įvedamas SPIS suteiktas registracijos kodas ir į langelį „kortelės numeris“ įvedamas kortelės numeris. Spaudžiamas mygtukas „Pridėti kortelę“.

⦁ Kortelę taip pat galima pridėti nuskaitant SPIS sugeneruotą kortelės susiejimo QR kodą spaudžiant mygtuką „Skenuoti QR kodą“, kurį paspaudus įsijungia mobiliojo įrenginio kamera. Kamerą reikia nutaikyti QR kodo kryptimi, kodas būna nuskaitomas ir prisijungimo duomenys būna automatiškai užpildomi laukeliuose „Kodas“ ir „Kortelės numeris“;

⦁ Kortelės atsiejimas

Norint atsieti kortelę nuo įrenginio atliekami šie veiksmai:
⦁ Programėlės pagrindiniame meniu pasirenkamas meniu pasirinkimas „Kortelė“;
⦁ Atveriamas kortelės langas:

⦁ Paspaudžiama ant Šeimos Kortelės. Atveriamas šeimos narių langas, kuriame paspaudžiamas mygtukas „Pašalinti kortelę“:

⦁ Programėlė parodo patvirtinimo pranešimą. Pranešimas patvirtinamas paspaudžiant „Atsieti“ ir kortelė būna atsieta nuo įrenginio. Naudotojas būna perkeliamas į pradini langą.
⦁ Pradiniame lange galima iš naujo pridėti tą pačią ar kitą šeimos kortelę.

⦁ NUOLAIDŲ PERŽIŪRA

⦁ Kaip peržiūrėti nuolaidų sąrašą

Naudotojai prisijungę prie aplikacijos gali peržiūrėti nuolaidų sąrašą. Nuolaidų sąrašui peržiūrėti atliekami šie veiksmai:
⦁ Įjungiama programėlė. Pagrindiniame meniu pasirenkama „Nuolaidos“. Atveriamas nuolaidų sąrašas:

⦁ Paspaudus ant nuolaidos yra atveriamas nuolaidos aprašymas:

⦁ Aprašyme pateikiama informacija apie nuolaidą, nuorodos į pilną aprašymą bei nuorodos peržiūrėti nuolaidą interaktyviame žemėlapyje:
⦁ Paspaudžiant „Nuoroda“, mobiliojo įrenginio naršyklėje yra atveriamas pilnas nuolaidos aprašymas.
⦁ Paspaudžiant žemėlapio simbolį šalia nuolaidos paveikslėlio yra atveriamas nuolaidų žemėlapis, kuriame atvaizduojamos šios nuolaidos žemėlapio taškai:

⦁ Paieška ir sąrašo filtravimas

Nuolaidų sąraše yra galimybė atlikti nuolaidų paiešką ir filtravimą:
⦁ Nuolaidų paieška yra vykdoma į paieškos langelį virš sąrašo įvedus paieškos reikšmę. Pavyzdžiui įvedama reikšmė „maxima“ – pagal įvestą reikšmę yra surandamos nuolaidos ir atvaizduojamos nuolaidų sąraše:

⦁ Nuolaidų filtravimas yra atliekamas paspaudus filtrų mygtuką ;
⦁ Paspaudus filtrų mygtuką yra atveriamas filtravimo langas, kuriame galima pažymėti pagal kokius kriterijus filtruoti sąrašą. Pvz. filtrų grupėje „sritis“ pasirenkamos reikšmės „šeimai“ ir „vaikams“ ir paspaudžiamas mygtukas „filtruoti“;
⦁ Nuolaidų sąrašas yra išfiltruojamas pagal pasirinktus kriterijus:

⦁ Pasirinkti filtrai yra atvaizduojami virš sąrašo. Norint juos pašalinti, spaudžiamas trynimo mygtukas: . Norint filtrus papildyti – dar kartą spaudžiamas filtrų mygtukas ir filtrų lange pasirenkami papildomi filtrai ir spaudžiamas mygtukas „filtruoti“

⦁ NUOLAIDŲ ŽEMĖLAPIS

⦁ Nuolaidų peržiūra žemėlapyje

Programėlėje yra galimybė peržiūrėti nuolaidas žemėlapyje, norint tai padaryti atliekami šie veiksmai:
⦁ Pagrindiniame programėlės meniu pasirenkama „Nuolaidos“;
⦁ Nuolaidų sąraše paspaudžiamas „žemėlapio“ mygtukas:
⦁ Atveriamas interaktyvus nuolaidų žemėlapis. Žemėlapyje paspaudus ant nuolaidos taško yra atvaizduojamas nuolaidos aprašymas ir atstumas iki jos:

⦁ Nuolaidų žemėlapyje taip pat galima atlikti paiešką. Paieška atliekama virš žemėlapio į paieškos lauką įvedant paieškos reikšmę. Pvz. įvedama „maxima“:

⦁ Pagal įvestą reikšmę yra atvaizduojamos galimos nuolaidos. Artimiausios yra atvaizduojamos viršuje;
⦁ Paspaudus ant rastos nuolaidos yra parodoma kur yra pasirinkta nuolaida žemėlapyje ir parodomas jos trumpas aprašymas.

⦁ KORTELĖS QR KODAS

⦁ Kaip panaudoti kortelės QR kodą

Tam kad būtų pritaikoma nuolaida, nuolaidų teikimo vietoje turėtų būti nuskenuojamas mobiliosios šeimos kortelės QR kodas, kuris yra generuojamas programėlėje. QR kodas yra generuojamas atliekant šiuos veiksmus:
⦁ Pagrindiniame programėlės meniu pasirenkama „mokėti“;
⦁ Atveriamas mokėjimo langas. Paspaudžiamas mygtukas „generuoti nuolaidos QR kodą“;
⦁ Sugeneruojamas QR kodas:

⦁ KORTELĖS INFORMACIJA

⦁ Kortelės informacija ir atsiskaitymų istorija

Programėlėje yra atvaizduojama kortelės informacija – šeimos nariai, kortelės numeris bei atsiskaitymų istorija. Visa ši informacija yra pasiekiama programėlėje atliekant šiuos veiksmus:
⦁ Pagrindiniame meniu pasirenkama „Kortelė“;
⦁ Atveriamas puslapis, kuriame atvaizduojama šeimos kortelės informacija:

⦁ Ant kortelės vaizdinio yra atvaizduojami šeimos nariai. Kortelės numeris yra atvaizduojamas kitoje kortelės pusėje, lietimu braukiant į šoną;
⦁ Po kortele yra vaizduojama atsiskaitymų istorija – skaičius, kiek kartu buvo panaudotas QR kodas tą dieną, tą mėnesį arba per tuos metus.

⦁ Šeimos narių sąrašas

Programėlėje taip pat yra galimybė peržiūrėti kortelės šeimos narių sąrašą:
⦁ Paspaudžiama ant šeimos kortelės;
⦁ Atveriamas langas su šeimos nariais:

⦁ NUSTATYMAI IR KITA INFORMACIJA

⦁ Pranešimų nustatymai

Šeimos kortelės programėlėje yra pranešama apie naujas nuolaidas. Kiekvieną kartą įjungus programėlę apie naujas nuolaidas pranešama iššokančiame lange, taip pat apie naujas nuolaidas pranešama pranešimais mobiliame įrenginyje kai programėlė yra išjungta. Pranešimai yra valdomi nustatymuose. Nustatymai pasiekiami atliekant šiuos veiksmus:
⦁ Apatiniame meniu pasirenkama „Kita“;
⦁ Atveriamas nustatymų langas:

⦁ Norint nebegauti pranešimų kai programėlė įjungiama pažymimas šis nustatymas:


⦁ Norint nebegauti pranešimų kai programėlė yra išjungta pažymimas šis nustatymas:


⦁ Norint vėl gauti pranešimus pakartojami tie patys veiksmai, kurie buvo atlikti pranešimus išjungiant.

⦁ Informacija apie šeimos kortelę

Programėlėje taip pat pateikiama kita informacija apie šeimos kortelę: naudojimosi sąlygos, bendra informacija, naudingos nuorodos, kontaktai.
⦁ Ši informacija pasiekiama apatiniame meniu pasirinkus punktą „kita“:

⦁ Naudojimosi sąlygas, informaciją apie šeimos kortelę, naudingas nuorodas galima peržiūrėti paspaudus ant vieno iš šių pasirinkimų. Paspaudus aprašymas yra išskleidžiamas:

Programėlės naudotojo vadovą parengė: UAB „Lexita“ (kodas: 302342831, adresas: Lukiškių g. 9, LT-01108 Vilnius)

Mobiliosios programėlės privatumo politika
Ši Šeimos Kortelės mobiliosios programėlės privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“ arba „Politika“) paaiškina, kaip Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (biudžetinės įstaigos kodas 191717258, A. Vivulskio g. 13, 03162 Vilnius tel. +370 706 64244, el. p. sppd@sppd.lt) (toliau – „Įstaiga“, „mes“ arba „mus“) renka ir naudoja informaciją Jums naudojantis Šeimos Kortelės mobiliosios aplikacijos (toliau – „Aplikacija“) siūlomomis paslaugomis.
Įstaiga yra įsipareigojusi savo veikloje atsakingai ir saugiai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Vadovaudamasi šiuo esminiu principu, mes visada sieksime užtikrinti pakankamą Jūsų duomenų apsaugos lygį bei Jūsų teisių apsaugą. Vartotojams naudojantis Aplikacija surinktus duomenis mes tvarkome vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016/679) (toliau – „BDAR“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, kitais duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais bei šia Privatumo politika.
Šioje Politikoje pateikiama nuoroda į „Jūsų Asmens duomenis“ reiškia bet kokią informaciją, kurią pateikėte ar kuri buvo gauta Jums naudojant Aplikaciją, iš kurios galima nustatyti Jūsų tapatybę (toliau – „Asmens duomenys“). Kitų, ne per Aplikaciją surinktų, Jūsų asmens duomenų tvarkymas reglamentuojamas Įstaigos Privatumo politikoje, kurią galite rasti internete adresu www.seimos-kortele.lt/privatumo-politika/.
Mes esame Asmens duomenų, patenkančių į šios Politikos taikymo sritį, valdytojai.
Mes naudojame Jūsų asmens duomenis vykdydami savo veiklą bei teikdami paslaugas Jums. Mūsų tikslas yra tvarkyti tik tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs savo noru mums pateikėte prieš tai gavęs išsamią informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus bei tuos duomenis, kurie yra būtini mūsų veiklos vykdymui.
Maloniai prašome susipažinti su šia Privatumo politika, kad sužinotumėte kaip mes, Jums naudojantis Aplikacija, renkame, naudojame, perduodame ir saugome Jūsų asmens duomenis.

1. Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas
Asmens duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti šeimos kortelės turėtojui, prisijungus prie mobiliosios kortelės programos, naudotis tomis pačiomis nuolaidomis kaip ir kortelės turėtojui.

1.1 Kokią informaciją renkame
Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis jei Jūs laisvu noru juos mums pateikiate arba sutikote, jog jie būtų perduoti Jums naudojantis Aplikacijos teikiamomis paslaugomis. Mes renkame šiuos Aplikacijos naudotojų duomenis:
SPIS prašyme nurodyti naudotojo vardas ir pavardė, šeimos narių vardai ir pavardės, naudotojo elektroninio pašto adresas, naudotojo telefono numeris; po prašymo patvirtinimo naudotojui priskirtas šeimos kortelės numeris, prisijungimo raktas, QR kodas ir kortelės būsena.
Įrenginio, kuriame naudojama Aplikacija IP adresas, mobiliojoje aplikacijoje atliekami veiksmai;
GPS geolokacijos duomenys (renkami tik tada, kai einame į nuolaidų žemėlapį).

1.2 Jūsų Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Paprastai mes renkame Jūsų asmens duomenis tik tokia apimtimi, kuri yra būtina teikiant paslaugas Jums. ES teisė įpareigoja mus informuoti asmenis, kurių duomenis tvarkome apie duomenų tvarkymo teisinius pagrindus. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes remiamės vienu iš šių teisinių pagrindų:
Teisės aktų reikalavimo pagrindas. Taikomas kai mes esame įstatymų ar kitų teisės aktų įpareigoti tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pvz. duomenų teikimas viešojo valdymo institucijoms.
Teisėtų interesų teisinis pagrindas. Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tais atvejais, kai tam turime teisėtą interesą ir toks duomenų tvarkymas nepažeidžia Jūsų interesų ir teisių apsaugos.

1.3 Vaikų Asmens duomenys
Mes suprantame kaip svarbu yra tinkamai apsaugoti vaikų Asmens duomenų privatumą. Mes niekad tikslingai nerinksime ar nesaugosime informacijos apie vaikus, jaunesnius nei 16 m., nebent šios informacijos reikėtų mūsų paslaugų teikimui Jums.

2. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
Asmens duomenys (kiekvieno šeimos nario vardas, pavardė, kortelės numeris, prisijungimo raktas, QR kodas ir kortelės būsena) yra perduodami į socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (toliau – SPIS).

3. Jūsų pasirinkimai
Paprastai Jums naudojantis mūsų paslaugomis nereikalausime Jūsų pateikti Asmens duomenų, nebent tai yra būtina Jūsų pageidaujamų Aplikacijos siūlomų paslaugų suteikimui, pvz. tam, kad galėtume nurodyti prie Jūsų esančią artimiausią šeimos kortelės teikiamą nuolaidą žemėlapyje, mes nustatome Jūsų vietos duomenis. Tam tikrais atvejais mes galime prašyti Jūsų papildomo sutikimo dėl Asmens duomenų tvarkymo ir Jūs turite teisę atsisakyti duoti sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiais tikslais. Jei suteiksite sutikimą dėl tam tikrų paslaugų ar informacinių pranešimų gavimo, mes Jums suteiksime galimybę bet kuriuo metu atsiimti šį sutikimą. Sutikimo atsiėmimo atveju mes stengsimės kiek įmanoma skubiau panaikinti Jūsų Asmens duomenų naudojimą sutikime nurodytiems tikslams.

4. Jūsų teisės
Jei mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę pasinaudoti šiomis teisėmis:
Susipažinimas ir ištaisymas. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Siekdami susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, Jūs galite pateikti prašymą mums. Jei įvertinę Jūsų užklausą mes nuspręsime, kad privalome suteikti Jums tokią teisę, informaciją pateiksime nemokamai. Siekdami užtikrinti kitų asmenų teisių apsaugą ir tinkamai atsakyti į Jūsų užklausą, prieš pateikdami atsakymą mes galime paprašyti Jūsų pateikti asmens tapatybę įrodančią informaciją ir kitą informaciją, apie Jūsų santykį su mumis. Jei mūsų tvarkomi Jūsų duomenys yra netikslūs, Jūs turite teisę prašyti patikslinti šiuos duomenis.
Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis, jei mes nebegalime jų naudoti.
Kitos teisės. Jei manote, kad Jūsų Asmens duomenų neturėtumėme tvarkyti ar juos saugome per ilgai, Jūs turite teisę prašyti, jog Jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti ar apribotas jų naudojimas. Tam tikrais atvejais taip pat turite teisę prašyti išduoti elektroniniu būdu saugomos informacijos kopiją.
Norėdami pasinaudoti savo teisėmis galite kreiptis į mus el.p. seimoskortele@sppd.lt. Gavę Jūsų prašymą, vadovaudamiesi taikomais teisės aktais ir profesine praktika mes imsimės visų pagrįstų pastangų padėti įgyvendinti Jūsų teises.

5. Duomenų saugumas ir vientisumas
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes naudojame organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones bei procedūras, kuriomis siekiame apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto praradimo, netinkamo naudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Nepaisant visų mūsų dedamų pastangų, atsižvelgti į visas įmanomas grėsmes ir garantuoti absoliučios Asmens duomenų saugos nėra įmanoma. Siekiant užtikrinti maksimalią Asmens duomenų apsaugą, tvarkant Jūsų asmens duomenis, prieiga prie duomenų yra apribota mūsų darbuotojams vadovaujantis „būtina žinoti“ principu. Duomenis tvarkantys asmenys yra įpareigoti laikytis griežtų Asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
Mes dedame visas įmanomas pastangas, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tik:
5.1. kol ši informacija yra būtina teikiant Jums paslaugas ar teikiant Jums informaciją;
5.2. kol mes privalome saugoti šią informaciją vadovaudamiesi teisės aktais;
5.3. iki kol paprašysite sunaikinti Jūsų asmens duomenis.
Konkretus duomenų saugojimo terminas priklauso nuo aplinkybių, kuriomis informacija buvo surinkta ir informacijos naudojimo tikslų, nebent 5.1 – 5.3. nurodyti reikalavimai nustato kitaip, Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei 2 metus.

6. Nuorodos į kitus tinklalapius
Prašome atsižvelgti į tai, kad mūsų Aplikacijoje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius ar mobiliąsias programas, įskaitant trečiųjų šalių valdomus tinklalapius ir mobiliąsias programas, kuriems nėra taikoma ši Privatumo Politika ir juose taikomos privatumo nuostatos gali iš esmės skirtis. Mes skatiname Jus peržvelgti kiekvieno tokio tinklalapio privatumo politiką prieš pateikiant bet kokią Jus identifikuojančią informaciją.

7. Šios politikos pakeitimai
Mes galime peržiūrėti ir atnaujinti šią Privatumo politiką atsižvelgdami į mūsų Asmens duomenų apsaugos priemones. Apie Jums taikomus Privatumo politikos pokyčius Jūs būsite informuoti tarp Jūsų ir mūsų įprastomis komunikacijos priemonėmis.

8. Privatumo politikos užtikrinimas
Mes esame įsipareigoję užtikrinti Jūsų Asmens duomenų apsaugą. Jeigu turite klausimų ar pastebėjimų dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, prašome susisiekti su duomenų valdytoju Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (biudžetinės įstaigos kodas 191717258, A. Vivulskio g. 13, 03162 Vilnius tel. +370 706 64244, el. p. sppd@sppd.lt. Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, duomenų valdytojas paskyrė duomenų apsaugos pareigūną į kurį galite kreiptis šiais kontaktais: El. paštu almantas.bakutis@sppd.lt, Telefonu: 8 706 68168 arba paštu: Vivulskio g. 13, 03162 Vilnius. Šiuo adresu taip pat galite pateikti bet kokias pastabas šiai Privatumo politikai.
Skundą dėl Jūsų duomenų netinkamo tvarkymo Jūs taip pat visada turite teisę pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L.Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt,

Comments are closed.

Close Search Window